Disclaimer

Deze website van Bas Roos Autoservice & Autosport (BRA) en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links en afbeeldingen, zijn eigendom van BRA. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BRA. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
 
De op deze website getoonde informatie wordt door BRA met zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
 
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. BRA behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.


 Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van BRA, welke geen eigendom zijn van BRA, en daartom uitsluitend ter informatie aan de bezoeker van de BRA website zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van BRA. Hoewel BRA uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites wordt afgewezen.
 
BRA sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.

Iedere auto heeft van tijd tot tijd onderhoud of service nodig. De nieuwere auto’s gaan over het algemeen naar de dealer, de overige auto’s naar de vakgarage in de buurt, voor sommige zaken naar de fastfitters of het onderhoud gebeurt in
LEES MEER
Het Autosport onderdeel van BasRoos is een logisch gevolg van de eigen autosport activiteiten. Autosport kan bedreven worden op het circuit, maar onder beperkende omstandigheden ook op de openbare weg. Hier spreken we
LEES MEER
Een schokdemper is een belangrijk onderdeel van je auto als je het over prestaties en wegligging hebt. Zowel voor straat-auto's als voor auto's die we op het circuit gebruiken geldt hetzelfde: als je de aandrijf-, stuur- en remkrachten
LEES MEER